Minikane, Double Cotton Gauze Round Bonnet (Green)