Minikane, Double Cotton Gauze Round Bonnet (Ecru )